E: gamepc.me@gmail.com

Hướng dẫn tải và cài đặt Liquid Studio v16.1.7 – Phát triển thiết kế JSON và XML

Liquid Studio v16.1.7 Là Gì?

 

Phần mềm Liquid Studio 2018 16.1.7.8497 là môi trường phát triển phần mềm mới và mạnh mẽ để thiết kế các cấu trúc JSON và XML bao trùm tất cả các nhu cầu của nhà phát triển trong lĩnh vực này.

JSON và XML là một loại ngôn ngữ mô tả trên máy tính và web, thường được gọi là ngôn ngữ lập trình giả. IDE mới và mạnh mẽ này cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh để thiết kế và triển khai các cấu trúc này.

 

JSON là một nội dung văn bản mà không liên quan đến ngôn ngữ và gần như trong hầu hết các ngôn ngữ bao gồm PHP, C #, C ++, C, ASP.NET, Java và các ứng dụng. Do thiếu các hạn chế về việc sử dụng JSON, ngày nay cấu trúc này được nhiều nhà phát triển sử dụng trong nhiều dự án phần mềm khác nhau.

Phần mềm này cung cấp cho nhà phát triển khả năng thiết kế, triển khai và sửa đổi cấu trúc, kiểu dữ liệu và các phần tử của một tài liệu XML. Bây giờ bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của phần mềm Liquid Studio 2018 từ trang web Yass mới nhất.

 

Download Phần Mềm Liquid Studio

Tính Năng Của Phần Mềm Liquid Studio 2018

 

  • Có một môi trường đồ họa để thiết kế một Trình soạn thảo lược đồ XML
  • Có môi trường đồ họa cho thiết kế JSON
  • -Dễ dàng chỉnh sửa các tài liệu Jissan
  • Bắt trình soạn thảo và trình gỡ rối XSLT
  • Có một trình soạn thảo XHTML và xác nhận nó với các tiêu chuẩn W3C
  • Có khả năng làm nổi bật từ khóa (cú pháp)
  • Có khả năng dễ dàng chỉnh sửa các tập tin nặng
  • Hiển thị lược đồ phụ thuộc trong tài liệu XML

 

 

Hướng dẫn cài đặt Liquid Studio 2018

 

Bước 1: Giải nén phần mềm vừa download

  • Chạy Setup để cài đặt phần mềm

 

Bước 2: Copy file LiquidTechnologies.Common.dll đến đường dẫn

C:\Program Files\Liquid Technologies\Liquid Studio 2019

và C:\Program Files\Liquid Technologies\Liquid Studio 2019\XmlDataBinder17

Chạy file Keygen và nhập vào phần mềm

Chúc Các Bạn Thành Công!

Tải Ngay tại đây:

Bình luận của bạn

top