E: gamepc.me@gmail.com

Phần mềm BIM 360 Design Collaboration – Phối Hợp Quy Trình Thiết Kế

GIỚI THIỆU BIM 360 DESIGN Collaboration

BIM 360 Design Collaboration là một module mới cho việc kiểm soát việc chia sẻ công việc trên đám mây trong các dự án đa ngành. Đây là một tính năng được cung cấp trong BIM 360 Design mới.

BIM 360 Design là một sản phẩm chia sẻ công việc trên đám mây, phối hợp thiết kế và quản lý dữ liệu của Autodesk để nâng cao việc chuyển giao dự án. BIM 360 Design được tạo ra dành cho các nhóm được phân bố và làm việc đa ngành.

 

BIM 360 Design Collaboration 1

 

CHỨC NĂNG

Nhìn chung, BIM 360 Design bao gồm các chức năng như sau:

 • Revit Cloud Worksharing: tương tự tính năng Collaboration for Revit trước đây.
 • Module Quản lý hồ sơ (Document Management module): dùng cho việc quản lý tài liệu, kiểm soát quyền truy cập, và cộng tác làm việc trên web và thiết bị di động.
 • Module Quản trị (Administration module): dành cho việc thiết lập tài khoản và dự án.
 • Autodesk Desktop Connector: để kết nối kho lưu trữ đám mây và máy tính của bạn.
 • Module Cộng tác thiết kế mới (Design Collaboration module): theo dõi các giai đoạn quan trọng trong việc phối hợp chuyển giao dự án.

 

Link tải BIM 360 DESIGN Collaboration

Link google Drive:                       BIM 360 Design Collaboration download

 

DESIGN COLLABORATION MODULE

BIM 360 Design Collaboration cho phép kiểm soát việc chia sẻ dữ liệu đám mây trong các dự án đa ngành bao gồm theo dõi các giai đoạn quan trọng và phối hợp khả thi.

Dưới đây là tổng quan về các tính năng và chức năng chính:

PROJECT ADMIN

 • Nhanh chóng thiết lập các nhóm theo người dùng, vai trò hoặc công ty.
 • Dễ dàng thiết lập môi trường dữ liệu, nghĩa là  một môi trường làm việc riêng biệt để phát triển thiết kế nội bộ và thư mục được chia sẻ cho dữ liệu mà các nhóm khác có thể tham chiếu và sử dụng.
 • Sử dụng các quyền và điều khiển truy cập dựa trên tệp và hồ sơ chi tiết.

CONTROLLED WORKSHARING

 • Cho phép nhiều người dùng cùng tham gia vào các mô hình Revit với Revit cloud worksharing.
 • Mở rộng việc phân chia công việc cho các nhóm dự án ở bất kỳ vị trí nào, đồng thời tập trung kết quả của các nhóm được phân chia.
 • Quản lý các bản vẽ 2D và mô hình 3D trong nguồn trung tâm.
 • Phân bổ nguồn lực tốt hơn và chỉ định các thành viên tốt nhất nhóm với các kỹ năng phù hợp nhất cho mỗi dự án.
 • Kiểm soát và quản lý việc trao đổi dữ liệu trong quá trình làm việc để thông tin được chia sẻ đến các nhóm khác nhau.
 • Cho phép toàn bộ nhóm dự án tham gia vào quy trình BIM.

 

BIM 360 Design Collaboration 2

 

DELIVERABLE COORDINATION & MILESTONE TRACKING

 • Theo dõi tiến độ dự án theo lịch trình dự án được chia sẻ.
 • Dễ dàng nắm được tình trạng hiện tại của mô hình dự án trong chế độ xem tổng hợp.
 • Trao đổi các gói được sắp xếp có chứa các tập hợp và các mô hình dự án Revit giữa các nhóm.
 • Giảm thiểu việc làm lại với hoạt động có thể theo dõi được ghi lại cho tất cả các nhóm.
 • Khởi động tính minh bạch và đảm bảo trách nhiệm giải trình cho thời hạn và các mốc quan trọng.

MODEL NAVIGATION & UNDERSTANDING IN CONTEXT

 • Khám phá và hiểu mô hình dự án được tổng hợp với các mô hình của các nhóm cộng tác khác.
 • Điều hướng và xem mô hình dự án khi các nhóm đánh giá dữ liệu – ở các cấp độ xây dựng, các giai đoạn dự án, hoặc các nhóm cộng tác. 

CHANGE VISUALIZATION

 • Bật thay đổi hiển thị chỉ với một cú click vào bất kỳ thành phần BIM nào có trong gói.
 • Dễ dàng so sánh điểm khác biệt giữa các phiên bản của mô hình Revit hoặc các góc nhìn được chia sẻ giữa chủ dự án và tư vấn.
 • Khảo sát các sản phẩm cuối cùng được chia sẻ trước khi được chấp thuận để hiểu cách thông tin thiết kế tác động đến công việc đang tiến hành.

Tải Ngay tại đây:

Bình luận của bạn

top