E: gamepc.me@gmail.com

Phần mềm Architecture, Engineering & Construction Collection Mới Nhất

Giới thiệu Autodesk AEC Collection

Các Autodesk AEC Collection (Kiến trúc, Kỹ thuật & Bộ sưu tập Xây dựng) cung cấp thiết kế, kỹ sư, và các nhà thầu một bộ BIM và CAD công cụ mà các dự án hỗ trợ từ thiết kế giai đoạn đầu thông qua để xây dựng. Tạo các thiết kế cơ sở hạ tầng và tòa nhà chất lượng cao, hiệu suất cao bằng các công cụ thiết kế chi tiết và khái niệm. Tối ưu hóa các dự án với các công cụ phân tích, thiết kế tổng quát và trực quan hóa, cũng như các công cụ mô phỏng được tích hợp. Cải thiện khả năng dự đoán tại hiện trường bằng các công cụ tối đa hóa khả năng xây dựng và điều phối dự án.

Đẩy nhanh quy trình thiết kế và cải thiện chất lượng với quy trình công việc tích hợp cho thiết kế khái niệm, mô hình hóa, phối hợp đa ngành và tài liệu xây dựng. Các công cụ BIM và CAD tích hợp để thiết kế xây dựng, cơ sở hạ tầng dân dụng và xây dựng. Bao gồm Revit , 3ds Max , AutoCAD , Civil 3D , Navisworks Manage, InfraWorks, và nhiều hơn nữa!

 

Autodesk AEC Collection

 

Chức năng của Autodesk AEC Collection

Cách Bộ sưu tập Autodesk AEC giúp doanh nghiệp của bạn

- Giành được nhiều công việc hơn

Truy cập các công cụ cho phép bạn đặt giá thầu, giành chiến thắng và mang lại nhiều công việc kinh doanh hơn.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động

Tự động hóa các tác vụ để giảm thời gian thiết kế và cải thiện quá trình xử lý với việc trao đổi dữ liệu được sắp xếp hợp lý.

- Cung cấp các dự án bền vững hơn Cung cấp các dự án

xây dựng và cơ sở hạ tầng chất lượng cao vượt quá yêu cầu về hiệu suất.

- Giảm rủi ro

Tăng khả năng mua vào của các bên liên quan và khả năng dự đoán của dự án, đồng thời giảm lỗi và làm lại.

Với Bộ sưu tập Autodesk AEC ( Bộ sưu tập Kiến trúc, Kỹ thuật & Xây dựng), bạn có được những sản phẩm thiết kế hàng đầu này cùng với 12 sản phẩm bổ sung để phân tích, hình ảnh hóa, nắm bắt thực tế, chi tiết và tự động hóa. Một bộ công cụ BIM và CAD tích hợp hỗ trợ thiết kế giai đoạn đầu đến quá trình xây dựng. Sử dụng quy trình làm việc BIM và CAD mạnh mẽ để tạo theo những cách mới và tự tin xây dựng.

Tải Ngay tại đây:

Bình luận của bạn

top